SIA "Aija Vet"

Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:

Vienotais reģistrācijas nr:
Banka:
Konts:
Pils iela 6, Rīga, LV1050
Skolas iela 4c, Ozolnieki, Ozolnieku pag.,
Ozolnieku nov. LV3018
43603028050
DNB Banka
LV49RIKO0002013077083

Atpakaļ